Tự phát triển 101 – Self Improvement 101

    59,000.00

    Cuốn sách Tự phát triển 101 của John C. Maxwell là cuốn cẩm nang giúp bạn phát triển kĩ năng của bản thân, cung cấp kiến thức, kỹ năng như làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo của bản thân, bản chất mối quan hệ và cách tạo lòng tin với mọi người, tối ưu hóa quá trình tự phát triển bản thân. Cuốn sách đã giúp hàng nghìn người thành công trong công việc và cả cuộc sống.