Trời Sinh Vụng Về, Hãy Bù Đắp Bằng Sự Kiên Trì

100,763