Top 1 Toyota – Những Bài Học Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo Từ Công Ty Sản Xuất Ô Tô Lớn Nhất Thế Giới

168,000

Top 1 Toyota – Những Bài Học Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo Từ Công Ty Sản Xuất Ô Tô Lớn Nhất Thế Giới,“Top 1 Toyota” và những bài học về nghệ thuật lãnh đạo từ công ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới là bài học mà bất kỳ công ty nào cũng cần phải biết.

Danh mục: Từ khóa: