Tảng băng tan – Bí kíp thành công của các doanh nghiệp

147,000

Tảng băng tan – Bí kíp thành công của các doanh nghiệp,Tảng băng tan là cuốn sách giúp bạn biết đến tám bước để thay đổi thành công, và sẽ yêu cầu bạn suy nghĩ, áp dụng những bước đó trong hoàn cảnh của bạn.