Quân Đoàn Thép Huawei

188,000

Quân Đoàn Thép Huawei,Cuốn sách sẽ giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc về tư tưởng, chính sách của Huawei để phân tích triệt để bí quyết thành công của “quân đoàn thép” Huawei”.

Danh mục: Từ khóa: