Kẻ Thù Của Ý Chí

103,200

Kẻ Thù Của Ý Chí,Cuốn sách Kẻ Thù Của Ý Chí sẽ chỉ dẫn bạn làm thế nào để định hình được môi trường một cách có chủ đích, những nguyên lý cơ bản và những chiến lược để tạo nên môi trường giúp bạn thành công.

Danh mục: Từ khóa: