GenZ Trong Kỷ Nguyên Số – Định Hướng Tương Lai Như Thế Nào?

100,000.00

BIZBOOKS- Sách dành cho doanh nhân: Chuyên sách về Doanh nghiệp, Doanh nhân, Phát triển bản thân, Kinh nghiệm kinh doanh, Marketing và bán hàng, Quản trị và Lãnh đạo

Mã: E270CE9A Danh mục: