3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

67,000.00

Đọc thử Mục lục 1
Cuốn sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất sẽ giúp bạn:
Xây dựng hệ thống từ vựng tiếng Anh cơ bản
Hiểu đến hơn 90% nội dung trong hầu hết tình huống giao tiếp tiếng Anh
 

Mã: 348BBCDA Danh mục: