101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản)

87,200

Có rất nhiều chủ đề mà các nhà lãnh đạo không thể đối thoại thoải mái với nhân viên, chẳng hạn như: thời trang, việc đi làm muộn, các vấn đề về giao tiếp và, 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải (Tái Bản)

Danh mục: Từ khóa: