Sách Công Nghệ Thông Tin

Showing all 11 results

Sách Công Nghệ Thông Tin

Combo Bitcoin & Blockchain

1,036,000

Sách Công Nghệ Thông Tin

Cuộc Cách Mạng Blockchain

239,200
-17%
143,750
-23%

Thiết Kế - Đồ Họa

Giáo Trình Xử Lý Ảnh Photoshop CC

136,850

Sách Công Nghệ Thông Tin

Internet Của Tiền Tệ

159,200
-22%

Thiết Kế - Đồ Họa

Làm Phim Với Premiere Pro CC

155,250
-34%
97,520
-13%

Thiết Kế - Đồ Họa

Xử Lý Ảnh Với Arduino Và Raspberry

171,350