Sách Công Nghệ Thông Tin

Hiển thị tất cả 15 kết quả

Sách Công Nghệ Thông Tin

Combo Bitcoin & Blockchain

1,036,000

Sách Công Nghệ Thông Tin

Cuộc Cách Mạng Blockchain

239,200
-15%
168,130
-2%
169,050
-4%

Thiết Kế - Đồ Họa

Giáo Trình Xử Lý Ảnh Photoshop CC

169,970

Sách Công Nghệ Thông Tin

Internet Của Tiền Tệ

159,200
-4%

Thiết Kế - Đồ Họa

Làm Phim Với Premiere Pro CC

189,865
86,250

Lập Trình

Python cơ bản

143,750
118,680
-20%

Thiết Kế - Đồ Họa

Xử Lý Ảnh Với Arduino Và Raspberry

158,240