Sách Công Nghệ Thông Tin

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Sách Công Nghệ Thông Tin

Combo Bitcoin & Blockchain

1,036,000

Sách Công Nghệ Thông Tin

Cuộc Cách Mạng Blockchain

239,200
-22%
153,985
-17%
143,635
-20%

Thiết Kế - Đồ Họa

Giáo Trình Xử Lý Ảnh Photoshop CC

141,680

Sách Công Nghệ Thông Tin

Internet Của Tiền Tệ

159,200
-28%

Thiết Kế - Đồ Họa

Làm Phim Với Premiere Pro CC

141,450
86,250

Lập Trình

Python cơ bản

143,750
-35%
96,830
-25%
115,000
-15%

Thiết Kế - Đồ Họa

Xử Lý Ảnh Với Arduino Và Raspberry

167,785