Thạc Sĩ Vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của công ty

Thảo luận trong 'Khoa Học Xã Hội' bắt đầu bởi Củ Đậu, 6/4/14.

0/5, 0 phiếu

  1. Củ Đậu

    Củ Đậu .:: Cộng Tác Viên ::.

    MỤC LỤC
    MỤC LỤC .1
    DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮVIẾT TẮT 6
    DANH MỤC CÁC BẢNG .11
    DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ .12
    LỜI NÓI ĐẦU 14
    CHƯƠNG 1. MẠNG THẾHỆMỚI .16
    1.1 Khái niệm .16
    1.2 Các đặc điểm của mạng NGN .17
    1.3 Kiến trúc dịch vụcủa mạng thếhệmới 18
    1.4 Các tham số đánh giá chất lượng mạng 22
    1.4.1 Băng thông .23
    1.4.2 Trễ 23
    1.4.3 Trượt .24
    1.4.4 Mất gói .25
    CHƯƠNG 2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ(QoS) .25
    2.1 Khái niệm .26
    2.2 Các kỹthuật QoS 26
    2.2.1 Mô hình dịch vụcốgắng tối đa (Best Effort) .28
    2.2.2 Dịch vụtích hợp (Integrated Service) 28
    2.2.2.1 Dịch vụ đảm bảo GS (Guaranteed Service) .30
    2.2.2.2 Dịch vụkiểm soát tải CL (Controlled Load) 30
    2.2.2.3 Kết luận .30
    2.2.3 Mô hình Differentiated Service 31
    2.2.3.1 Trường DS của DiffServ 32
    2.2.3.2 Per-hop Behavior trong DiffServ .32
    2.2.3.3 Các cơchếDiffServ .36
    2.2.3.4 Ưu nhược điểm của mô hình DiffServ .37
    2.2.3.5 Kết luận vềDiffServ 38
    2.2.4 So sánh 2 mô hình kiến trúc QoS chính 39
    2.3 Các giao thức báo hiệu trong kỹthuật QoS 39
    2.3.1 Giao thức dành sẵn tài nguyên .40
    2.3.2 Mô hình RSVP end-to-end 42
    CHƯƠNG 3. PHÂN LOẠI, PHÂN MẢNH
    VÀ NÉN GÓI DỮLIỆU TRONG KỸTHUẬT QoS .44
    3.1 Phân loại gói dữliệu 44
    3.1.1 Quyền ưu tiên IP .45
    3.1.2 Định tuyến chính sách (PBR) 47
    3.1.2.1 Đặc điểm của PBR 47
    3.1.2.2 Nguyên tắc hoạt động 47
    3.2 Phân mảnh gói dữliệu (MLP) .48
    3.2.1 Các đặc tính phân mảnh dữliệu 48
    3.2.2 Nguyên lý hoạt động .49
    3.3 Các giải thuật nén tải tin .50
    3.3.1 Nguyên tắc hoạt động .50
    3.3.2 Nén tiêu đề 52
    3.3.2.1 Nén tiêu đềTCP 53
    3.3.2.2 Nén tiêu đềgiao thức thời gian thực (RTP) .53
    CHƯƠNG 4. KỸTHUẬT QoS TRONG ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN .56
    4.1 Tránh tắc nghẽn .56
    4.1.1 Phương pháp bỏ đuôi 57
    4.1.2 Phương pháp loại bỏngẫu nhiên .58
    4.1.3 Phương pháp loại bỏcân bằng ngẫu nhiên .59
    4.1.4 Tốc độtruy nhập cam kết 61
    4.1.4.1 Cơchếhoạt động 61
    4.1.4.2 Các chức năng của CAR .62
    4.1.4.3 Mô hình chiếc thùng và thẻbài 64
    4.1.5 Sửa dạng lưu lượng (GTS) .65
    4.1.5.1 Đặc điểm của GTS 65
    4.1.5.2 Cơchếhoạt động của GTS .66
    4.1.5.3 Kết luận .67
    4.2 Điều khiển tắc nghẽn 68
    4.2.1 Hàng đợi vào trước ra trước (FIFO) 69
    4.2.1.1 Các ưu nhược điểm của hàng đợi FIFO 69
    4.2.1.2 Cấu hình FIFO 70
    4.2.2 Hàng đợi tuần tự(CQ) 71
    4.2.2.1 Cơchếhoạt động 71
    4.2.2.2 Những ưu nhược điểm của hàng đợi CQ .75
    4.2.2.3 Cấu hình thực thi hàng đợi CQ 75
    4.2.3 Hàng đợi ưu tiên (PQ) .77
    4.2.3.1 Cơchếhoạt động 77
    4.2.3.2 Những ưu nhược điểm của hàng đợi PQ .78
    4.2.3.3 Cấu hình thực thi hàng đợi ưu tiên .78
    4.2.3.4 Kết luận .80
    4.2.4 Hàng đợi cân bằng trọng số(WPQ) .81
    4.2.4.1 Cơchếhoạt động 81
    4.2.4.2 Hàng đợi cân bằng trọng sốphân loại lưu lượng 82
    4.2.4.3 Hàng đợi cân bằng trọng sốphân lớp lưu lượng .84
    4.2.4.4 Hàng đợi cân bằng trọng sốtốc độcao .85
    4.2.4.5 Các ưu nhược điểm của hàng đợi WFQ 87
    4.2.4.6 Cấu hình thực thi WFQ 87
    CHƯƠNG 5. KỸTHUẬT QoS TRONG MẠNG IP/MPLS .89
    5.1 Cơsở .89
    5.2 Định nghĩa chuyển mạch nhãn (MPLS) 90
    5.2.1 Chuyển mạch nhãn là gì? .90
    5.2.2 Ưu điểm của kỹthuật MPLS 90
    5.3 Kiến trúc MPLS 91
    5.3.1 Cấu trúc khối .91
    5.3.2 Một sốkhái niệm trong chuyển mạch nhãn 92
    5.3.2.1 Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC) 92
    5.3.2.2 Router chuyển mạch nhãn (LSR) .92
    5.3.2.3 Giao thức phân phối nhãn .94
    5.3.2.4 Tuyến đường chuyển mạch nhãn .95
    5.4 Thực hiện cơchếQoS trong mạng MPLS .95
    5.4.1 Cấu trúc trường MPLS EXP trong gói IP được gán nhãn 96
    5.4.2 Gán nhãn tại biên mạng .98
    5.4.3 Chuyển tiếp gói MPLS 99
    5.5 Kết luận .99
    CHƯƠNG 6. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MPLS QoS
    TRÊN HẠTẦNG MẠNG CỦA CÔNG TY SPT 100
    6.1 Hạtầng mạng IP của công ty SPT 100
    6.2 Phương án triển khai 101
    6.2.1 Chia sẻbăng thông kênh liên tỉnh .101
    6.2.1.1 Chính sách định tuyến 104
    6.2.1.2 Địa chỉIP cho các router 105
    6.2.1.3 QoS và phân lớp dịch vụ(CoS) 106
    6.2.2 Tích hợp dịch vụ 106
    6.3 Cấu hình triển khai MPLS QoS trên mạng SPT 107
    6.4 Kết luận .109
    KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .110
    TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
     
    Bạn cần 27Xu để tải tài liệu này.
  2. anhbanchieu

    anhbanchieu New Member

    Bán chiếu trúc giá rẻ hcm

    78/5 Đình Nghi Xuân Q.Bình Tân TpHCM -0973809990

    Để dễ dàng, Bảng giá chiếu tre tại Tphcm của chieutrucchieutre.ete.vn được bán rẻ hơn thị trường. ship nội thành không tính phí.
    Chiếu tre -1m8 x 1.9m giá: 700.000
    Chiếu tre-1m6 x 1.9m giá: 620.000
    Chiếu tre-1m4 x 1.9m giá: 580.000
    Chiếu tre-1m2 x 1.9m giá: 520.000
    Chiếu tre-1m x 1.9m giá : 480.000
    Chiếu tre-0.8mx1.9m giá : 450.000
     

Chia sẻ trang này