Tiểu Luận Tư tưởng về chiến tranh nhân dân của hồ chí minh trong tác phẩm lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. ý

Thảo luận trong 'TT Hồ Chí Minh' bắt đầu bởi Kòi Xinh, 5/12/13.

0/5, 0 phiếu

 1. Kòi Xinh

  Kòi Xinh .:: Cộng Tác Viên ::.

  MỞ ĐẦU

  Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, toàn thể quốc dân đồng bào đã nhất tề đứng dậy chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi đất nước trước lời hiệu triệu sục sôi hào khí “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Bình Ngô đại cáo”, khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc với chân lý: “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Kế thừa hào khí và truyền thống đánh giặc, giữ nước trong lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt chèo lái đưa con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh “ngàn cân treo sợi tóc” bằng một quyết định quan trọng, một quyết định thể hiện sự lựa chọn của lịch sử vào ngày 19/12/1946 - Ngày toàn quốc kháng chiến.

  Cách đây 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu nhân dân Việt Nam nhất tề đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, bảo vệ Tổ quốc. Những âm hưởng hào hùng của lời kêu gọi bất hủ ấy vẫn mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc Việt Nam, mãi là lời hịch của non sông chống giặc ngoại xâm. Đây là một tài liệu ngắn gọn, súc tích, thể hiện rõ tư tưởng của Người về chiến tranh nhân dân Việt Nam, bao gồm về mục đích, tính chất, phương thức, nghệ thuật quân sự. Đồng thời thể hiện ý thức sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và niềm tin vững bền về con đường cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đó, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp (1945 - 1954) và chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ (1954 - 1975), bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là một bản cương lĩnh kháng chiến mang tính khái quát cao, chứa đựng tư tưởng, quan điểm đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, đánh lâu dài, tự lực cánh sinh và khẳng định chân lý thắng lợi nhất định về nhân dân ta. Những tư tưởng cơ bản đó còn có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
   
  Bạn cần 4Xu để tải tài liệu này.

  Các file đính kèm:

 2. nam thành 099

  nam thành 099 New Member

  xao mà xem đầy đủ đc bạn ơi
   

Chia sẻ trang này