Luận Văn Nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại thành ph

Thảo luận trong 'Hành Chính' bắt đầu bởi Kòi Xinh, 5/12/13.

0/5, 0 phiếu

 1. Kòi Xinh

  Kòi Xinh .:: Cộng Tác Viên ::.

  Mục lục

  Trang phụ bìa

  Lời cam đoan

  Lời cảm ơn

  Danh mục các chữ viết tắt

  Danh mục các bảng

  Mục lục

  Lời nói đầu

  Tính cấp thiết của Đề tài

  Mục đích nghiên cứu .

  Nhiệm vụ nghiên cứu

  Tình hình nghiên cứu liên quan đến Đề tài .

  Đối tượng nghiên cứu

  Phạm vi nghiên cứu .

  Cơ sở lý luận

  Phương pháp nghiên cứu .  Chương 1. Cơ sở lý luận về luân chuyển công chức về chính quyền cơ sở


  1.1. Quan niệm về công chức và luân chuyển công chức . .

  1.1.1. Quan niệm về công chức

  1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm công chức .

  1.1.1.2. Phân loại công chức

  1.1.2. Quan niệm luân chuyển công chức . .

  1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm luân chuyển công chức .

  1.1.2.2. Nguyên tắc luân chuyển công chức .

  1.1.2.3. Quy trình luân chuyển công chức

  1.2. Sự cần thiết luân chuyển công chức về chính quyền cơ sở .

  1.2.1. Mục đích luân chuyển công chức về chính quyền cơ sở

  1.2.2. Yêu cầu luân chuyển công chức về chính quyền cơ sở

  1.2.3. Hình thức luân chuyển công chức về chính quyền cơ sở

  1.3. Kinh nghiệm luân chuyển công chức về chính quyền cơ sở của Nhật Bản, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .

  1.3.1. Kinh nghiệm luân chuyển công chức của Nhật Bản .

  1.3.2. Kinh nghiệm luân chuyển công chức của Trung Quốc .

  1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam . .

  Kết luận chương 1  Chương 2. Thực trạng luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại TP.Đà Nẵng từ năm 2005-2010
  .

  2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của TP.Đà Nẵng có liên quan đến việc luân chuyển công chức

  2.1.1. Điều kiện tự nhiên .

  2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội .

  2.2. Tổng quan đội ngũ công chức cấp huyện và cấp xã của TP.Đà Nẵng .

  2.2.1. Tổng quan đội ngũ công chức cấp huyện

  2.2.2. Tổng quan đội ngũ công chức cấp xã

  2.3. Kết quả công tác luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại TP.Đà Nẵng.

  2.3.1. Thành tựu - nguyên nhân

  2.3.1.1. Thành tựu .

  2.3.1.2. Nguyên nhân

  2.3.2. Hạn chế - nguyên nhân .

  2.3.2.1. Hạn chế

  2.3.2.2. Nguyên nhân

  Kết luận chương 2. .  Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại TP. Đà Nẵng
  .

  3.1. Quan điểm, định hướng của Đảng

  3.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại TP.Đà Nẵng trong những năm đến

  3.2.1. Giải pháp về phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thống nhất về tư tưởng trong quá trình thực hiện luân chuyển công chức công chức

  3.2.2. Giải pháp về xây dựng văn bản chuyên biệt về luân chuyển công chức để thống nhất trong công tác triển khai thực hiện

  3.2.3. Giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế

  3.2.4. Giải pháp về xây dựng quy trình luân chuyển công chức .

  3.2.5. Giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc việc thực hiện luân chuyển công chức .

  3.2.6. Giải pháp về thực hiện dân chủ, thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ và cộng đồng trách nhiệm giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện luân chuyển

  3.2.7. Giải pháp về thiết kế, mô tả công việc trên cơ sở từng chức danh, chức vụ; xác định các tiêu chí đánh giá công chức trước, sau khi luân chuyển để làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm, sử dụng công chức sau luân chuyển

  3.2.8. Giải pháp kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện luân chuyển; hoàn thiện chế độ thống kê, tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời, hiệu quả việc nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các vấn đề liên quan đến luân chuyển công chức

  Kết luận chương 3  Kết luận chung .

  Kiến nghị

  Danh mục tài liệu tham khảo

  Phụ lục
   
  Bạn cần 4Xu để tải tài liệu này.

  Các file đính kèm:

 2. hoangle123

  hoangle123 New Member

  các add xem lại tôi đã nạp xu sao ko tải được tài liệu
   
 3. hoangle123

  hoangle123 New Member

  Luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở từ thực tiễn tại TP.Đà Nẵng

  tại sao tôi tải tài liệu được
   

Chia sẻ trang này