Luận Văn Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Đấu Thầu' bắt đầu bởi Kòi Xinh, 5/12/13.

0/5, 0 phiếu

 1. Kòi Xinh

  Kòi Xinh .:: Cộng Tác Viên ::.

  Đề tài : Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản ở Việt Nam  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 3


  1.1 Khái quát chung về đấu thầu. 3

  1.1.1 Một số quan điểm về đấu thầu. 3

  1.1.2 Một số khái niệm. 5

  1.1.3 Mục tiêu của đấu thầu. 7

  1.1.4 Vai trò của đấu thầu. 8

  1.1.5 Các hình thức lựa chọn nhà thầu. 9

  1.2 Trình tự thực hiện đấu thầu. 12

  1.3 Quyền và nghĩa vụ các bên trong đấu thầu. 17

  1.4 Quản lý nhà nước về đấu thầu. 19

  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG ĐẤU THẦU TẠI CTY CP XDCTGT 228 24

  2.1.1 Giới thiệu về công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 : 24

  2.2 Những kết quả đạt được về công tác thực hiện đấu thầu trong thời gian qua ở cty CP XDCTGT 228. 38

  2.2.1 Tình hình thực hiện đấu thầu. 38

  2.2.2 Hiệu quả đạt được qua đấu thầu. 38

  2.3 Đánh giá về công tác đấu thầu trong thời gian qua. 39

  2.3.1 Hệ thống pháp lý về đấu thầu đã được hình thành và luôn được hoàn chỉnh cho phù hợp . 39

  2.4 Những tồn tại trong công tác đấu thầu ở công ty 41

  2.4.1 Năng lực các cơ quan quản lý và chủ đầu tư còn yếu kém 41

  2.4.2 Công tác chuẩn bị cho đấu thầu còn thiếu chất lượng. 43

  2.4.4 Các văn bản pháp quy về đấu thầu còn một số nội dung cần được điều chỉnh, hoàn thiện. 46

  CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 48

  3.1 Một số giải pháp của cơ quan Nhà nước 48

  3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. 48

  3.1.2 Tăng cường công tác hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu. 48

  3.1.3 Tổ chức tốt công tác thanh tra kiểm tra, thanh tra về đấu thầu. 48

  3.1.4 Tăng cường tính công khai hóa, minh bạch trong công tác đấu thầu. 49

  3.1.5 Tăng cường việc chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. 49

  3.1.6 Cần theo dõi kiểm tra năng lực các nhà thầu. 49

  3.1.7 Nâng cao năng lực nhà thầu. 49

  3.1.8 Hoàn thiện quy chế đấu thầu trong xây dựng ở Việt Nam. 50

  3.2 Một số kiến nghị. 50

  3.2.1 Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý đấu thầu. 50

  3.2.2 Nhà nước cần tiếp tục hoàn chỉnh “Quy chế đấu thầu”. 50

  3.2.3 Nhà thầu cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế. 51

  3.2.4 Vấn đề cần được bổ sung vào quy chế đấu thầu xây dựng. 51

  3.2.5 Nâng cao hiệu quả phương pháp xét chọn thầu xây dựng công trình giao thông. 52

  KẾT LUẬN 54

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
   
 2. Chu Trí Thành

  Chu Trí Thành New Member

  Tôi muốn đọc toàn văn luận văn thì phải làm sao ạ ?
   

Chia sẻ trang này