Đồ Án Định tuyến trong mạng GMPLS

Thảo luận trong 'Công Nghệ Thông Tin' bắt đầu bởi Kòi Xinh, 5/12/13.

0/5, 0 phiếu

 1. Kòi Xinh

  Kòi Xinh .:: Cộng Tác Viên ::.

  Đề tài: Định tuyến trong mạng GMPLS

  MỤC LỤC

  THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 3

  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I. CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN 3

  1.1. Khái niệm về định tuyến. 3

  1.2. Các phương pháp truyền thông tin. 3

  1.3. Phân loại các phương pháp chọn đường. 6

  1.3.1 Chọn đường tập trung và chọn đường phân tán. 6

  1.3.2 Chọn đường thích nghi và không thích nghi 7

  1.3.3 Chọn đường nguồn/từng bước. 8

  1.3.4 Chọn đường phân cấp và không phân cấp. 8

  1.4 Các phương pháp định tuyến. 9

  1.4.1 Giới thiệu. 9

  1.4.2 Thuật toán tìm đường ngắn nhất 11

  1.4.4 Định tuyến cưỡng bức. 17

  1.4.5 Định tuyến luân phiên động. 19

  1.4.6 Định tuyến theo vec-tơ khoảng cách. 23

  1.4.7 Định tuyến theo trạng thái liên kết 28

  CHƯƠNG II. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF 35

  2.1 Giới thiệu. 35

  2.2 Một số khái niệm sử dụng trong OSPF. 36

  2.3 Giao thức OSPF. 39

  2.3.1 Cấu trúc dữ liệu giao thức. 40

  2.3.2 Các trạng thái giao diện. 41

  2.4 Lân cận OSPF. 42

  2.5 Thiết lập mối quan hệ Kế cận. 46

  2.6 Tràn lụt 50

  2.6.1 Tràn lụt tin cậy sử dụng xác nhận. 52

  2.6.2 Tràn lụt tin cậy sử dụng số trình tự, tổng kiểm tra, và thời gian sống. 53

  2.7 Vùng. 54

  2.7.1 Vùng có thể phân chia. 54

  2.7.2 Liên kết ảo. 56

  2.8 Cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết 57

  2.9 Các loại LSA 58

  2.10 Bảng định tuyến. 60

  2.11 Các loại đường. 60

  2.12 Tra bảng định tuyến. 61

  CHƯƠNG III. ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG GMPLS 63

  3.1 Tổng quan về GMPLS. 63

  3.2 Sự phát triển MPLS hướng tới GMPLS. 64

  3.3 Các giao thức định tuyến trong GMPLS. 65

  3.4 Những vấn đề của mạng GMPLS và các giải pháp. 67

  3.4.1 Tính chuyển hướng đa dạng. 69

  3.4.3 Một số vấn đề tồn tại trong mạng GMPLS. 77

  3.5 Định tuyến trong GMPLS. 78

  3.5.1 Xem xét cách tiếp cận kĩ thuật điều khiển lưu lượng trực tuyến. 84

  3.5.2 Từ định tuyến đường ngắn nhất đến định tuyến dựa trên thiết kế. 85

  3.5.3 Nghiên cứu sự hoạt động. 86

  3.5.4 Kỹ thuật định tuyến lại nhanh. 87

  3.5.5 Dự phòng trong GMPLS. 88

  3.5.6 Định tuyến khôi phục lại đảm bảo chất lượng. 90

  3.5.7 Kỹ thuật lưu lượng trong trong GMPLS. 92
   
 2. hieucloud1991

  hieucloud1991 New Member

   

Chia sẻ trang này