Thạc Sĩ Đánh giá chất lượng và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo an toàn ở trường cao đẳng nghề d

Thảo luận trong 'THẠC SĨ, TIẾN SĨ' bắt đầu bởi dream, 12/4/14.

0/5, 0 phiếu

 1. dream

  dream Active Member

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 6
  LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 6
  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 7
  PHẠM VI NGHIÊN CỨU .8
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
  Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .8
  KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI .8
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 10
  1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ .10
  1.1.1 Chất lượng .10
  1.1.2 Chất lượng dịch vụ 11
  1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ .11
  1.1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ .13
  1.1.2.3 Chất lượng dịch vụ .14
  1.1.2.4 Các nhân tố cơ bản quyết định chất lượng dịch vụ 15
  1.1.2.5 Các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ 16
  1.2. KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM ĐÀO TẠO VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO .19
  1.2.1 Khái niệm đào tạo .19
  1.2.2 Đặc điểm đào tạo .20
  1.2.3 Chất lượng đào tạo 21
  1.2.3.1 Định nghĩa chất lượng đào tạo .21
  1.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo 21
  1.2.4 Đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo .24
  1.2.5 Quản lý chất lượng đào tạo và các phương pháp quản lý chất lượng đào tạo .28
  1.2.4.1 Quản lý chất lượng đào tạo .28
  1.2.4.2 Một số phương pháp quản lý chất lượng đào tạo .30
  1.2.4.3. Các phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu 34
  1.3 MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN-MÔI TRƯỜNG Ở
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ .35
  1.2.1 Mô hình nghiên cứu .35
  1.2.2 Các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu 39
  1.2.3 Phương pháp nghiên cứu 39
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG
  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ VŨNG TÀU 41
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ 41
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .41
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 43
  2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 43
  2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức .44
  2.2 GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG
  CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ .47
  2.2.1 Thông tin chung 47
  2.2.2 Quá trình hoạt động và phát triển dịch vụ đào tạo an toàn – môi trường ở trường Cao
  Đẳng Nghề Dầu Khí .48
  2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM AN TOÀN – MÔI
  TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ 50
  2.3.1 Chương trình và phạm vi đào tạo 51
  2.3.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy .53
  2.3.3 Đội ngũ giáo viên 55
  2.4 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM
  AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ .61
  2.4.1 Tiến hành đánh giá 61
  2.4.1.1 Phương pháp thực hiện 61
  2.4.1.2 Xây dựng bảng câu hỏi 64
  2.4.2 Phân tích dữ liệu nghiên cứu .70
  2.4.2.1 Mô tả mẫu 70
  2.4.2.2 Đánh giá và kiểm định thang đo: .71
  2.4.2.3 Phân tích nhân tố 74
  2.4.2.4 Phân tích hồi quy 80
  2.4.3 Kết luận, đánh giá kết quả phân tích: 82
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO
  TẠO AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ
  VŨNG TÀU .89
  3.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP .89
  3.2 ĐỊNH HƯỚNG ĐẢM BẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
  CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ NÓI CHUNG VÀ TRUNG TÂM AN TOÀN – MÔI
  TRƯỜNG NÓI RIÊNG .90
  3.3 M CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO AN
  TOÀN – MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DẦU KHÍ .93
  3.3.1 Đổi mới phương pháp quản lý đội ngũ giáo viên .93
  3.3.2 Đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 97
  3.3.3 Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập 100
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 104
   
  Bạn cần 40Xu để tải tài liệu này.

  Các file đính kèm:

 2. Lê Hai

  Lê Hai New Member

  Bạn có thể cho mình xin bài này được không?
   

Chia sẻ trang này